Teki Pamięci

Teki Pamięci

W ramach projektu TEKI PAMIĘCI stowarzyszenie SEMPER SILESIANA planuje systematycznie i regularnie wydawać dłuższe publikacje związane z historią i kulturą Śląska. Chcemy skupić się na wspomnieniach mieszkańców regionu, a także bogatych dziejach oraz kulturze ludowej.

  • Teki Historii #1: Walki III powstania śląskiego w okolicy Góry św. Anny. Przebieg i współczesne implikacje.