Śląskie linkowisko

Śląskie linkowisko

Strona ma na celu zebranie najciekawszych stron internetowych promujących śląską historię, kulturę i zwyczaje.

Bonclokhttps://bonclok.pl/Projekt powstał jako forma promocji, popularyzacji oraz dokumentacji dziedzictwa kulturowego Śląska, a zwłaszcza gwary oraz zwyczajów żywieniowych.
Belekajhttps://www.belekaj.eu/pl/Znajdziesz tu m.in. relacje z podróży, przewodniki po najciekawszych miejscach świata i porady dotyczące efektywnego zwiedzania. Jeśli interesuje Cię tematyka związana ze Śląskiem, to czekają na Ciebie felietony w języku śląskim, wyczerpujące informacje o najciekawszych śląskich atrakcjach, naszej kulturze i tradycjach.
Składnica Górnośląskahttp://www.skladnica-gornoslaska.pl/index.phpSkładnica-Górnośląska ma na celu zebrać zbiór informacji z określonego terenu i przybliżyć mieszkańcom ich własną tożsamość oraz może stanowić inspiracje do odwiedzin miejsc które już zapomniano lub które błyszczą, a o tym nie wiemy. Strona i jej zbiory służą do określenia granic Górnego Śląska oraz szukania tożsamości Ślązaków w świetle historycznych przemian
Tuudihttps://tuudi.net/Tuudi.net to najstarszy górnośląski blog, obecnie górnośląski portal. Rzetelne źródło wiedzy o regionie, śląskiej kulturze i społeczeństwie – od 2006 roku
Dykcjonorzhttp://dykcjonorz.eu/Dykcjonarz to amatorski słownik śląskiej godki stosowanej w Rybniku i jego okolicach.
Opolanka z Pasjąhttps://opolankazpasja.pl/Niezwykle ciekawy blog Opolanki od urodzenia. Pasja podróżowania i odkrywania najbliższej okolicy, po przeczytaniu kilku wpisów rośnie niebezpiecznie wzwyż.
Fototeka Śląskahttps://fototekaslaska.pl/Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu jest instytucją naukowo-badawczą i oświatową zajmującą się ochroną i popularyzacją historii i kultury ludowej Opolszczyzny. Do jego zadań należy między innymi gromadzenie materiałów dokumentacyjnych oraz ich naukowe opracowanie i udostępnianie. Mając powyższe na względzie pracownicy Muzeum, już od dłuższego czasu, prowadzą intensywną akcję pozyskiwania starych fotografii, stanowiących formę źródłowego dokumentu zawierającego wiele cennych informacji o historii naszego regionu, gospodarce, kulturze oraz życiu codziennym jego mieszkańców w minionych czasach. Dotychczas za pośrednictwem prasy, radia, telewizji czy osobistych kontaktów, udało się pozyskać do współpracy wiele osób prywatnych, szkół, izb regionalnych, organizacji lokalnych, które zgodziły się udostępnić Muzeum swoje archiwa fotograficzne. Z ich pomocą udało się stworzyć FOTOTEKĘ ŚLĄSKĄ – podręczny zbiór dawnych fotografii – będącą źródłem istotnych wiadomości dla tych wszystkich, którzy pracują nad przeszłością Śląska bądź się tą przeszłością interesują.
Gryfniehttps://gryfnie.com/Strona w języku śląskim poświęcona kulturze Śląska. Nowoczesna, z pomysłem (mają własny sklep) i ciekawa. Polecamy
Górny Śląsk na zdjęciach
https://gornyslask.miemiec.eu/Strona internetowa Piotra Miemieca prezentująca wspaniałe zdjęcia Górnego Śląska
Dokumenty Śląskahttp://dokumentyslaska.pl/Niezwykle ciekawa strona zawierająca dokumenty, regesty, informacje heraldyczne, materiały ikonograficzne, wzmianki historyczne i pieczęcie średniowiecznego i nowożytnego Śląska.
Antryjhttps://www.antryj.pl/“Antryj” to przewodnik dedykowanym osobom, które Górny Śląsk dopiero chcą poznać. Portal prowadzi Czytelnika od gwary poprzez historię, kulturę we wszystkich jej współczesnych przejawach, historycznie ukształtowaną obyczajowość aż po pełen sarkazmu i autoironii humor typowy dla tego regionu. Śląsk to ziemia pograniczna pełna kontrastów, zaskakujących połączeń i nagłych zwrotów akcji. Weźmy gwarę: z jednej strony słownik śląski jest przechowalnią wielu słów staropolszczyzny, które w literackim języku polskim już nie funkcjonują. Z drugiej – pełno w niej germanizmów: zwłaszcza tych związanych z językiem technologicznym. Są jeszcze bohemizmy obecne zwłaszcza w południowej części Górnego Śląska. Ale śląska godka w wielu przypadkach ma odniesienia do języka francuskiego, rumuńskiego lub rosyjskiego; a jest jeszcze mocno obecne dziedzictwo językowe antyku w postaci łaciny i greki.
Zapomniane Dziedzictwohttp://www.zapomnianedziedzictwo.pl/

„Zapomniane dziedzictwo” to projekt Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej mający na celu przywrócić pamięć o zapomnianych miejscach szeroko rozumianego Śląska.

Na dwujęzycznej, polsko-niemieckiej stronie internetowej ukazane są historie obiektów architektonicznych, będących dziedzictwem Śląska. Na stronie znajdują się archiwalne i obecne fotografie miejsc, które niegdyś były wizytówką regionu, a dziś z różnych przyczyn są opuszczone, zaniedbane i niejako zapomniane. Dokumentacja fotograficzna wzbogacona została opisami obiektów, które zawierają m.in. informacje o historii danego obiektu. Teksty te przygotowane zostały przez historyków i historyczki oraz miłośników i miłośniczki Śląska. Uzupełnieniem wyżej wymienionych materiałów są nagrania audiowizualne z relacjami mieszkańców i mieszkanek tych miejsc (świadków historii), artykuły prasowe dot. danego obiektu lub ciekawe anegdoty i opowieści związane z jego historią, przeznaczeniem i ich losem.

Exploratorhttp://explorator.com.pl/Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR – to stowarzyszenie założone przez pasjonatów historii miasta i powiatu Kędzierzyn – Koźle, zarejestrowane w lutym 2009 roku. W czerwcu 2012 roku na wniosek Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski nadał stowarzyszeniu uprawnienia społecznego opiekuna zabytków. Od lipca 2013 roku stowarzyszenia posiada status organizacji pożytku publicznego.

Celem stowarzyszenia jest promocja i badanie historii Kędzierzyna – Koźla i okolic, oraz podnoszenie w lokalnej społeczności wiedzy o przeszłości miasta i regionu, a także budowanie świadomości i tożsamości o przynależności do małej ojczyzny, Opolszczyzny.

Cele stowarzyszenia realizowane są przede wszystkim poprzez:

  • organizowanie wystaw o tematyce historycznej,
  • uczestnictwo w imprezach o tematyce historycznej,
  • współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz  nauki, kultury i ochrony zabytków oraz organizacjami administracji państwowej i samorządami,
  • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach propagowania wiedzy o historii regionu i własne publikacje,
  • promowanie historii wśród młodzieży
  • poszukiwanie zagubionych, porzuconych przedmiotów historycznych i archeologicznych
Górny Śląsk wg Marasahttps://gornyslask.wordpress.com/