Śląska Bibliografia

Śląska Bibliografia

Stowarzyszenie Semper Silesia stara się zbierać wszystkie publikacje, jakie ukazały się a dotyczą historii, kultury, etnografii, przyrody i innych aspektów wiedzy związanych ze Śląskiem. 11

⊕ Historia

 

Ogólna Historia Śląska

 • Żerelik, Rościsław: Historia Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. (pl)
 • Kortka, Wacław: Historia Śląska do 1763 roku. Warszawa: DiG, 2003. (pl)
 • Galas, Alicja; Galas, Artur: Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001 (pl)
 • Orzechowski, K.: Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005 (pl)
 • Czapliński M.; Kaszuba, E.; Wąs, G.: Historia Śląska, Wrocław 2002 (pl)
 • Herzig, Arno: Śląsk i jego dzieje, Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2012 (pl/niem)
 • Popiołek, Kazimierz: Historia Śląska pd pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972 (pl)
 • Peuckert Will-Erich: Schlesien: Biographie der Ladschaft, Claassen, Hamburg 1950 (niem)
 • Wrzesiński Wojciech; Goliński Mateusz, Dolny Śląsk: Monografia historyczna, Wrocław 2006 (pl)
 • Popiołek K.: Śląskie dzieje, Warszawa- Kraków 1976.
 • Historia Górnego Ślaska, red, J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.

 

◊ Śląsk średniowieczny

◊ Śląsk międzywojenny

 • Encyklopedia powstań Śląskich, Opole 1982.
 • Ludzie i wydarzenia. 60 rocznica powstań śląskich, wybór Z. Jasiński, Opole 1979
 • Jędruszczak T., Powstanie śląskie. 1919. 1920. 1921, Katowice 1966.
 • Powstania śląskie 1919, 1920, 1921, oprac. W. Szewczyk, Katowice 1961.
 • Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, pod red. M. Masnyka, Opole 2003.
 • Z walk o polskość Śląska, Opole 1973.
 • Ryżewski W., Trzecie Powstanie Śląskie, Warszawa 1977.
 • Srokowski S., Wspomnienia z trzeciego powstania górnośląskiego, Poznań 1926.
 • W pięćdziesiąta rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971.
 • Wrzosek M., Trzecie powstanie Śląskie 1921, Warszawa 1969.

◊ Dzieje miast

 • Małachowicz, Edmund: Najnowszy zarys dziejów Wrocławia, Wrocław: PAN, 2000
 • Buśko C.; Goliński M.; Kaczmarek M.; Ziątkowski L.: Historia Wrocławia. T. 1: Od pradziejów do końca czasów habsburskich. Wrocław: 2001
 • Weltzel, Augustin Bogislaus, Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku, Opole: Wydawnictwo MS, 2005
 • Cimała, B.; Delowicz, J.; Porwoł, P.: Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994
 • Kwak, Jan: Miasta księstwa opolsko-raciborskiego w XVI-XVIII wieku, Opole: Instytut Śląski, 1977
 • Bein W., Schmilewski U.: Neisse. Das Schlesische Rom im Wandel der Jahrehunderte, Würzburg 1988
 • Klose Arwed: Festung Neisse. Hagen 1980.
 • Sławni nysanie – nauka i kultura bogactwem historii regionu, pod red. V. Sawicka, Opole 2004.
 • Wypisy do dziejów ziemi nyskiej, pod red. F. Hawranka, Opole 1980.
 • Lesiuk W., Lis M.: Zakłady papiernicze w Krapkowicach, Opole 1981
 • Chrząszcz J. P.: Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku, Krapkowice 2011
 • Sikorski M., Skarby Ziemi Krapkowickiej zabytki i historia, Krapkowice 2011
 • Sikorski M., Ziemia Krapkowicka w kręgu zabytków i historii, Krapkowice bdw

◊ Śląsk w źródłach

 • Szelińska, Wacława: Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza, Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993

◊ Historia transportu na Śląsku

 • Achtung Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien/Uwaga Pociąg! 175 kolei na Śląsku. Hrsg. Markus Bauer und Martin Kügler, Görlitz: Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz, 2018. (niem/pl)

◊ Historia edukacji na Śląsku

 • Kulak T., Pater M., Wrześiński W.: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

⊕ Przyroda

 • Przyroda województwa opolskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Nowaka, Opole: Studio “conTEXT”, Opole. (pl)

⊕ Periodyki

 • Nyskie szkice muzealne
 • Jahres-Bericht des Neisser Kunst- und Alterthums Vereins
 • Historia lokalna
 • Łambinowicki Rocznik Muzealny

 

Literatura piękna

 • Meckauer, Walter: Górska Kuźnia / Die Bergschmiede. Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 2008. (niem/pl)
 • Eichendorff, Joseph von: Wiersze / Gedichte. Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 2008. (niem/pl)

Ślązacy

Borowicz, Dorota: Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II Wojny Światowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

Śląsk a Czechy

 • Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska. Wachowski K. (red.). Wrocław: 1997

Etnografia

Religia a Śląsk

 • Chrząszcz, Johannes: Die Einführung des Christentums in Schlesien und die Gründung des Bistums Breslau (1000), „Oberschlesien” 1914, t. XIII, nr 5

Albumy

Biografie

 • Tomala, Patryk: Emin Pasza. Wieczny tułacz. Tarnowskie Góry.: infortEditions, 2016 (pl).
 • Szewczyk, Grażyna Barbara: Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 1999 (300 egzemplarzy / pl).

Reportaż

 • Rokita, Zbigniew: Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020.

Artykuły internetowe

 • Newerla, Paweł: Historia poczty na ziemi raciborskiej. (online, 4 części), 2020: https://ziemiaraciborska.pl