Śląska Bibliografia

Śląska Bibliografia

Stowarzyszenie Semper Silesia stara się zbierać wszystkie publikacje, jakie ukazały się a dotyczą historii, kultury, etnografii, przyrody i innych aspektów wiedzy związanych ze Śląskiem.

⊕ Historia

Ogólna Historia Śląska

 1. Żerelik, Rościsław: Historia Śląska. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. (pl)
 2. Kortka, Wacław: Historia Śląska do 1763 roku. Warszawa: DiG, 2003. (pl)
 3. Galas, Alicja; Galas, Artur: Dzieje Śląska w datach, Wrocław 2001 (pl)
 4. Orzechowski, K.: Historia ustroju Śląska 1202–1740, Wrocław 2005 (pl)
 5. Czapliński M.; Kaszuba, E.; Wąs, G.: Historia Śląska, Wrocław 2002 (pl)
 6. Herzig, Arno: Śląsk i jego dzieje, Wrocław: Wydawnictwo Via Nova, 2012 (pl/niem)
 7. Popiołek, Kazimierz: Historia Śląska pd pradziejów do 1945 roku, Katowice 1972 (pl)
 8. Peuckert Will-Erich: Schlesien: Biographie der Ladschaft, Claassen, Hamburg 1950 (niem)
 9. Wrzesiński Wojciech; Goliński Mateusz, Dolny Śląsk: Monografia historyczna, Wrocław 2006 (pl)
 10. Popiołek K.: Śląskie dzieje, Warszawa- Kraków 1976.
 11. Historia Górnego Ślaska, red, J. Bahlcke, D. Gawrecki, R. Kaczmarek, Gliwice 2011.

◊ Śląsk międzywojenny

 1. Encyklopedia powstań Śląskich, Opole 1982.
 2. Ludzie i wydarzenia. 60 rocznica powstań śląskich, wybór Z. Jasiński, Opole 1979
 3. Jędruszczak T., Powstanie śląskie. 1919. 1920. 1921, Katowice 1966.
 4. Powstania śląskie 1919, 1920, 1921, oprac. W. Szewczyk, Katowice 1961.
 5. Powstania śląskie i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, pod red. M. Masnyka, Opole 2003.
 6. Z walk o polskość Śląska, Opole 1973.
 7. Ryżewski W., Trzecie Powstanie Śląskie, Warszawa 1977.
 8. Srokowski S., Wspomnienia z trzeciego powstania górnośląskiego, Poznań 1926.
 9. W pięćdziesiąta rocznicę powstań śląskich i plebiscytu, pod red. H. Rechowicza, Katowice 1971.
 10. Wrzosek M., Trzecie powstanie Śląskie 1921, Warszawa 1969.

◊ Dzieje miast

 1. Małachowicz, Edmund: Najnowszy zarys dziejów Wrocławia, Wrocław: PAN, 2000
 2. Buśko C.; Goliński M.; Kaczmarek M.; Ziątkowski L.: Historia Wrocławia. T. 1: Od pradziejów do końca czasów habsburskich. Wrocław: 2001
 3. Weltzel, Augustin Bogislaus, Historia miasta Prudnika na Górnym Śląsku, Opole: Wydawnictwo MS, 2005
 4. Cimała, B.; Delowicz, J.; Porwoł, P.: Żory. Zarys dziejów. Wypisy, Żory 1994
 5. Kwak, Jan: Miasta księstwa opolsko-raciborskiego w XVI-XVIII wieku, Opole: Instytut Śląski, 1977
 6. Bein W., Schmilewski U.: Neisse. Das Schlesische Rom im Wandel der Jahrehunderte, Würzburg 1988
 7. Klose Arwed: Festung Neisse. Hagen 1980.
 8. Sławni nysanie – nauka i kultura bogactwem historii regionu, pod red. V. Sawicka, Opole 2004.
 9. Wypisy do dziejów ziemi nyskiej, pod red. F. Hawranka, Opole 1980.
 10. Lesiuk W., Lis M.: Zakłady papiernicze w Krapkowicach, Opole 1981
 11. Chrząszcz J. P.: Historia miasta Krapkowice na Górnym Śląsku, Krapkowice 2011
 12. Sikorski M., Skarby Ziemi Krapkowickiej zabytki i historia, Krapkowice 2011
 13. Sikorski M., Ziemia Krapkowicka w kręgu zabytków i historii, Krapkowice bdw

◊ Śląsk w źródłach

 1. Szelińska, Wacława: Śląsk w piśmiennictwie Jana Długosza, Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993

◊ Historia transportu na Śląsku

 1. Achtung Zug! 175 Jahre Eisenbahn in Schlesien/Uwaga Pociąg! 175 kolei na Śląsku. Hrsg. Markus Bauer und Martin Kügler, Görlitz: Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz, 2018. (niem/pl)

◊ Historia edukacji na Śląsku

 1. Kulak T., Pater M., Wrześiński W.: Historia Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.

⊕ Przyroda

 • Przyroda województwa opolskiego. Praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Nowaka, Opole: Studio “conTEXT”, Opole. (pl)

⊕ Periodyki

 1. Nyskie szkice muzealne
 2. Jahres-Bericht des Neisser Kunst- und Alterthums Vereins
 3. Historia lokalna
 4. Łambinowicki Rocznik Muzealny

⊕ Literatura piękna

 1. Meckauer, Walter: Górska Kuźnia / Die Bergschmiede. Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 2008. (niem/pl)
 2. Eichendorff, Joseph von: Wiersze / Gedichte. Łubowice: Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa, 2008. (niem/pl)

⊕ Ślązacy

 1. Borowicz, Dorota: Mapy narodowościowe Górnego Śląska od połowy XIX wieku do II Wojny Światowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005

⊕ Etnografia śląska

◊ Kultura kulinarna

 1. Przymuszała, Lidia; Świtała-Trybek, Dorota: Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska.Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2021.

⊕ Śląsk a Czechy

 1. Śląsk i Czechy a kultura wielkomorawska. Wachowski, K. (red.). Wrocław: 1997

⊕ Religia a Śląsk

 1. Chrząszcz, Johannes: Die Einführung des Christentums in Schlesien und die Gründung des Bistums Breslau (1000), „Oberschlesien” 1914, t. XIII, nr 5

⊕ Biografie

 1. Tomala, Patryk: Emin Pasza. Wieczny tułacz. Tarnowskie Góry.: infortEditions, 2016 (pl).
 2. Szewczyk, Grażyna Barbara: Niepokorna hrabina. Literacka kariera Valeski von Bethusy-Huc. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ślaskiego, 1999 (300 egzemplarzy / pl).

⊕ Reportaże i literatura podróżnicza

 1. Rokita, Zbigniew: Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2020.

⊕ Artykuły internetowe

 1. Newerla, Paweł: Historia poczty na ziemi raciborskiej. (online, 4 części), 2020: https://ziemiaraciborska.pl