Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 3

Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 3

29 stycznia 2022 0 przez SemperSilesian

Ostatnia część encyklopedii dawnych zawodów na Śląsku.

 

T
Tagearbeiter, Tagelöhnerrobotnik dniówkowy, dziennyXIX/XX
Tagesbetriebsführerkierownik ruchu dziennegoXIX/XX
Tiefbautechnikertechnik budownictwa podziemnegoXIX/XX
Telegraphenassistentasystent telegraficznyXIX/XX
Transmissionswärterdozorca tyransmisjiXIX/XX
U
UnterzahlmeisterpodpłatniczyXIX/XX
UnternehmerprzedsiębiorcaXIX/XX
V
Vorschlosserślusarz wzorcowyXIX/XX
Vorschmiedkowal wzorcowyXIX/XX
Vorladerprzodownik ładunkowyXIX/XX
Vekturantwekturant, woźnicaXIX/XX
VordermannprzodownikXIX/XX
VorarbeiterprzodownikXIX/XX
VorlagearbeiterwzorcarzXIX/XXrobiący wzory
Viktualienhändlerhandlarz wiktuałówXIX/XX
Viertelbauerchłop posiadający ćwierć pełnego gospodarstwaXIX/XX
Viehmagdskotarka, dziewka do bydłaXIX/XX
VorzeichnerprojektantXIX/XX
Verlademeistermajster ładunkowyXIX/XX
VermieterwynajemcaXIX/XX
ViehwärterbydlarzXIX/XX
Vorkosthändlerhandlarz śniadaniowyXIX/XX
VorreisserprzyrzynaczXIX/XXw tartaku
Ventilputzeroczyszczacz wentyli i zaworówXIX/XX
VerzinkercynkownikXIX/XX
VerwiegerwagowyXIX/XX
Verwiegerstellverteterzastępca wagowegoXIX/XX
Vorhalterprzystawnik nitówXIX/XX
Vollziehungsbeamtekomornik, egzekutorXIX/XX
Vollschneiderprzyrzynacz kryształówXIX/XX
Vizewachmeisterzastępca wachmistrzaXIX/XX
Versandmeistermajster rozsyłkowyXIX/XX
VekturanzaufseherodwózkowyXIX/XX
W
WirtschafterekonomXIX/XX
Wagenfüllernapełniacz wózkówXIX/XX
WagenstösserwozakXIX/XX
WagenschieberprzetokowyXIX/XX
WäschearbeiterpraczXIX/XX
Waschaufseherdozorca pralni, płóczkarniXIX/XX
Werkarbeiterrobotnik fabrycznyXIX/XX
WerkführerprzodownikXIX/XX
WehrmannżołnierzXIX/XX
Walzwerkshintermannwalcownik drugiXIX/XX
Walzwerksvordermannwalcownik pierwszyXIX/XX
Wagenmeisterkontroler wagonówXIX/XX
Wiegemeisterdozorca wozówXIX/XX
Wiegemeistergehilfepomocnik wagowegoXIX/XX
Wirtschaftsbeamterurzędnik gospodarczyXIX/XX
Wirtschaftsassistentasystent gospodarczyXIX/XX
Wirtschaftsinspektorinspektor gospodarczyXIX/XX
WirtschaftsvogtekonomXIX/XX
Walzmeisterdozorca walcowniXIX/XX
WalzerwalcownikXIX/XX
WurstfabrikantkiełbaśnikXIX/XX
WärmerogrewaczXIX/XX
WeichenaufseherzwrotniczyXIX/XX
Weichenstellewärternastawniczy zwrotnicXIX/XX
WagenbauerkołodziejXIX/XX
Wettermanndozorca powiecznyXIX/XXw górnictwie
WirtschafteringospodyniXIX/XX
WalzengehilfekonikowyXIX/XX
Wasserableserodczytywacz stanu wodyXIX/XX
Werkzeugdrehertokarz narzędziowyXIX/XX
Werkstattaufseherdozorca warsztatuXIX/XX
Z
Zimmerhäuercieśla górniczyXIX/XX
ZiegelmeistercegielnikXIX/XX
Ziegelbrennerwypalacz cegiełXIX/XX
ZiegelstreicherceglarzXIX/XX
ZiegeleiarbeitercegielnikXIX/XX
Ziergärtnerogrodnik dekoracyjnyXIX/XX
Zinkhüttenvordermanncynkownik pierwszyXIX/XX
Zinkhüttenhintermanncynkownik drugiXIX/XX
Zinkschmelzerstapiacz cynkuXIX/XX
Zollpächterdzierżawca cłaXIX/XX
ZeitungssetzerzecerXIX/XX
Zolleinnehmerpoborca cłowyXIX/XX
Zimmerpolierpodmajstrzy ciesielkiXIX/XX
ZinkhüttenarbeitercynkownikXIX/XX
Zinkhüttenrösterrusztarz cynkowyXIX/XX
ZinkmeistercynkmistrzXIX/XX
Zuschlägermłotnik, przybijaczXIX/XX
ZuschneiderprzyrzynaczXIX/XX
ZünderrösterprażalnikXIX/XXw hutnictwie cynkowym
Zimmerlingcieśla górniczyXIX/XX
Zünderfahrerprzewożący żagiewXIX/XX
Zugabfertigerdyżurny ruchuXIX/XX

Spis ten powstał w oparciu o wydany w Katowicach w 1936 roku Spis zawodów. Został on opracowany przez Urząd ówczesnego województwa śląskiego przy współudziale Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Niemieckie nazwy pochodzą z rejestrów urzędów Stanu Cywilnego.