Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 3

Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 3

29 stycznia 2022 0 przez SemperSilesian

Ostatnia część encyklopedii dawnych zawodów na Śląsku.

 

T
Tagearbeiter, Tagelöhner robotnik dniówkowy, dzienny XIX/XX
Tagesbetriebsführer kierownik ruchu dziennego XIX/XX
Tiefbautechniker technik budownictwa podziemnego XIX/XX
Telegraphenassistent asystent telegraficzny XIX/XX
Transmissionswärter dozorca tyransmisji XIX/XX
U
Unterzahlmeister podpłatniczy XIX/XX
Unternehmer przedsiębiorca XIX/XX
V
Vorschlosser ślusarz wzorcowy XIX/XX
Vorschmied kowal wzorcowy XIX/XX
Vorlader przodownik ładunkowy XIX/XX
Vekturant wekturant, woźnica XIX/XX
Vordermann przodownik XIX/XX
Vorarbeiter przodownik XIX/XX
Vorlagearbeiter wzorcarz XIX/XX robiący wzory
Viktualienhändler handlarz wiktuałów XIX/XX
Viertelbauer chłop posiadający ćwierć pełnego gospodarstwa XIX/XX
Viehmagd skotarka, dziewka do bydła XIX/XX
Vorzeichner projektant XIX/XX
Verlademeister majster ładunkowy XIX/XX
Vermieter wynajemca XIX/XX
Viehwärter bydlarz XIX/XX
Vorkosthändler handlarz śniadaniowy XIX/XX
Vorreisser przyrzynacz XIX/XX w tartaku
Ventilputzer oczyszczacz wentyli i zaworów XIX/XX
Verzinker cynkownik XIX/XX
Verwieger wagowy XIX/XX
Verwiegerstellverteter zastępca wagowego XIX/XX
Vorhalter przystawnik nitów XIX/XX
Vollziehungsbeamte komornik, egzekutor XIX/XX
Vollschneider przyrzynacz kryształów XIX/XX
Vizewachmeister zastępca wachmistrza XIX/XX
Versandmeister majster rozsyłkowy XIX/XX
Vekturanzaufseher odwózkowy XIX/XX
W
Wirtschafter ekonom XIX/XX
Wagenfüller napełniacz wózków XIX/XX
Wagenstösser wozak XIX/XX
Wagenschieber przetokowy XIX/XX
Wäschearbeiter pracz XIX/XX
Waschaufseher dozorca pralni, płóczkarni XIX/XX
Werkarbeiter robotnik fabryczny XIX/XX
Werkführer przodownik XIX/XX
Wehrmann żołnierz XIX/XX
Walzwerkshintermann walcownik drugi XIX/XX
Walzwerksvordermann walcownik pierwszy XIX/XX
Wagenmeister kontroler wagonów XIX/XX
Wiegemeister dozorca wozów XIX/XX
Wiegemeistergehilfe pomocnik wagowego XIX/XX
Wirtschaftsbeamter urzędnik gospodarczy XIX/XX
Wirtschaftsassistent asystent gospodarczy XIX/XX
Wirtschaftsinspektor inspektor gospodarczy XIX/XX
Wirtschaftsvogt ekonom XIX/XX
Walzmeister dozorca walcowni XIX/XX
Walzer walcownik XIX/XX
Wurstfabrikant kiełbaśnik XIX/XX
Wärmer ogrewacz XIX/XX
Weichenaufseher zwrotniczy XIX/XX
Weichenstellewärter nastawniczy zwrotnic XIX/XX
Wagenbauer kołodziej XIX/XX
Wettermann dozorca powieczny XIX/XX w górnictwie
Wirtschafterin gospodyni XIX/XX
Walzengehilfe konikowy XIX/XX
Wasserableser odczytywacz stanu wody XIX/XX
Werkzeugdreher tokarz narzędziowy XIX/XX
Werkstattaufseher dozorca warsztatu XIX/XX
Z
Zimmerhäuer cieśla górniczy XIX/XX
Ziegelmeister cegielnik XIX/XX
Ziegelbrenner wypalacz cegieł XIX/XX
Ziegelstreicher ceglarz XIX/XX
Ziegeleiarbeiter cegielnik XIX/XX
Ziergärtner ogrodnik dekoracyjny XIX/XX
Zinkhüttenvordermann cynkownik pierwszy XIX/XX
Zinkhüttenhintermann cynkownik drugi XIX/XX
Zinkschmelzer stapiacz cynku XIX/XX
Zollpächter dzierżawca cła XIX/XX
Zeitungssetzer zecer XIX/XX
Zolleinnehmer poborca cłowy XIX/XX
Zimmerpolier podmajstrzy ciesielki XIX/XX
Zinkhüttenarbeiter cynkownik XIX/XX
Zinkhüttenröster rusztarz cynkowy XIX/XX
Zinkmeister cynkmistrz XIX/XX
Zuschläger młotnik, przybijacz XIX/XX
Zuschneider przyrzynacz XIX/XX
Zünderröster prażalnik XIX/XX w hutnictwie cynkowym
Zimmerling cieśla górniczy XIX/XX
Zünderfahrer przewożący żagiew XIX/XX
Zugabfertiger dyżurny ruchu XIX/XX

Spis ten powstał w oparciu o wydany w Katowicach w 1936 roku Spis zawodów. Został on opracowany przez Urząd ówczesnego województwa śląskiego przy współudziale Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Niemieckie nazwy pochodzą z rejestrów urzędów Stanu Cywilnego.