Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku

Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku

20 listopada 2021 Wyłączono przez SemperSilesian

Dwujęzyczny spis dawnych zawodów występujących na Śląsku, będzie pomocny dla wszystkich poszukujących odpowiedzi w kwestiach genealogicznych, historycznych i po prostu z czystej ciekawości.

 

NIEMIECKA NAZWA ZAWODU POLSKA NAZWA ZAWODU OKRES UWAGI
A
Amtsdiener woźny XIX
Amtssekretär sekretarz XIX/XX
Amtsmann ekonom, rządca XIX/XX
Amtssergeant sierżant gminny XIX/XX
Auszügler wymiernik, dożywotnik XIX/XX
Ackerbürger mieszczanin rolnik XIX/XX
Aushilfsweichensteller zwrotniczy pomocniczy XIX/XX
Aushilfsstationsschaffner pomocnik konduktora stacyjnego XIX/XX
Aufwärterin posługaczka XIX/XX
Appretierer apretownik, wykończalnik XIX/XX
Appreturmeister majster wykończalnik XIX/XX
Appreturschlosser ślusarz wykończalnik XIX/XX
Appretierarbeiter apretownik, wykończalnik XIX/XX Appretierer
Adjustagearbeiter robotnik sprawdzający (miary i wagi) XIX/XX
Adjustagemeister majster sprawdzający (miary i wagi) XIX/XX
Analitiker analityk XIX/XX
Ankerner wybijacz znaków przy obróbce metali XIX/XX
Aufkörber ładownik XIX/XX
Aschenfahrer popielarz XIX/XX
Abschlepper wozak górny XIX/XX
Anschläger sygnalista (przy wyciągu w szybie kopalni) XIX/XX
Ankerwickler wyciągacz kotwicy okrętowej XIX/XX
Aufzugwärter obsługiwacz (windy, wyciągu) XIX/XX
B
Bauführer kierownik budowy XIX/XX
Bauunternehmer przedsiębiorca budowlany XIX/XX
Bohrarbeiter wiertacz, wiertniczy XIX/XX
Bergarbeiter górnik, klęsacz XIX/XX
Berghäuer kopacz, rębacz XIX/XX
Beeginwalide inwalida górski XIX/XX
Bergfaktor pośrednik górniczy XIX/XX
Bergmamm górnik XIX/XX
Badewärter łaziebnik XIX/XX
Bademeister starszy łaziebnik XIX/XX
Badewannenschneider przykrywacz wanien blaszanych XIX/XX
Bahnarbeiter robotnik kolejowy XIX/XX
Bahnwärter strażnik kolejowy XIX/XX
Bahnmeister zawiadowca odcinka XIX/XX
Bahnsteigschaffner peronowy XIX/XX
Bleilöter lutownik ołowiem XIX/XX
Bleilötermeister majster lutujący ołowiem XIX/XX
Blenderöster prażelnik blendy XIX/XX
Blechvorzeichner naznaczacz blachy XIX/XX
Blockverlader ładownik bloków XIX/XX
Brenner destylator, gorzelnik XIX/XX
Blechschneider krajacz blachy XIX/XX
Blechvorschneider przykrywacz blachy XIX/XX
Blockmeister blokmistrz/traczny XIX/XX
Blasenmeister wydmuchiwacz gazów XIX/XX przy wielkich piecach hutniczych
Blechwalzer walcownik blachy XIX/XX
Beizer moczarz XIX/XX moczący skóry
Brett/Holz-schneider tracz XIX/XX
Beschlagschmied okuciarz XIX/XX kowal lub ślusarz robiący okucia
Baumeister budowniczy XIX/XX
Brauermeister browarnik, piwowar główny XIX/XX
Barbier golarz XIX/XX
Bremsmeister hamulcowy XIX/XX
Bremswärter strażnik hamulcowy XIX/XX
Bilderhändler obraźnik XIX/XX
Bierverleger składnik piwa XIX/XX
Bierverfahrer rozwoziciel piwa XIX/XX
Bierkutscher woźnica (piwa) XIX/XX
Brotkutscher woźnica (chleba) XIX/XX
Brückenbauarbeiter mościarz XIX/XX robotnik pracujący przy budowie mostów
Buchdrucker drukarz XIX/XX
Botenmeister dysponent/posyłkowy XIX/XX
Bureaudiener służący biurowy XIX/XX
Bureauassistent asystent biurowy XIX/XX
Betriebstechniker technik służby ruchu XIX/XX
Betriebsschreiber pisarz z wydziału ruchu XIX/XX
Benzolwärter benzolarz XIX/XX
Bauerngutsbesitzer posiadacz gruntu włościańskiego XIX/XX
Bahnportier portier kolejowy XIX/XX
Bauer chłop, kmieć XIX/XX
C
Chausseewärter dróżnik XIX/XX
Chefkorrespondent korespondent główny XIX/XX
Chordirektor dyrygent chóru XIX/XX
Chargemann nadawacz/zasypywacz XIX/XX
Chargeführer kierownik zasypowy XIX/XX
D
Dominialarbeiter robotnik dworski XIX/XX
Dominialhäusler chałupnik dworski XIX/XX
Dominialknecht parobek dworski XIX/XX
Drahtzieher wyciągacz drutu XIX/XX
Drittelführer trzeciak XIX/XX prowadził 1/3 partii towaru
Disponent dysponent XIX/XX
Dachdecker pokrywacz dachów XIX/XX
Direktionssekretär sekretarz dyrekcyjny XIX/XX
E
Erzablader zrzucacz rudy XIX/XX
Erzverlader nakładacz rudy XIX/XX
Erzförderer wydobywacz rudy XIX/XX
Erzgräber kopacz rudy XIX/XX
Einlieger wkładacz/szarżownik/komornik XIX/XX
Einwohner mieszkaniec XIX/XX
Eliktriztätswerkmonteur monter elektrowni XIX/XX
Eisenbahnanwärter kandydat kolejowy XIX/XX
Eisenbahnhilfswärter pomocnik strażnika kolejowego XIX/XX
Eisenbahnlademeister ładowniczy kolejowy XIX/XX
Eisenbahnschaffner konduktor kolejowy XIX/XX
Eisenbahnrangierer przesuwacz wozów kolejowych XIX/XX
Eisenbahnführer prowadzący pociąg XIX/XX
Eisenbahnwagenmeister dozorca wagonów kolejowych XIX/XX
Eisenbahnbremser hamulczy kolejowy XIX/XX
Eisenbahnstationsassistent zastępca zawiadowcy stacji XIX/XX
Eisenwieger ważniczy żelaza XIX/XX
Eisenhobler struglarz żelaza XIX/XX
Eisenschläger pomocnik kowalski XIX/XX
Eisenwalzer walcownik XIX/XX
Eisenputzer czyściciel żelaza XIX/XX
Eisendreher tokarz XIX/XX
Eisenbohrer wiertacz XIX/XX
Eisenbieger wyginacz żelaza XIX/XX
Eisenlader ładownik żelaza XIX/XX
Einnehmer poborca XIX/XX
Einsetzer wstawiacz XIX/XX
Einsiedler pustelnik XIX/XX
F
Futtermeister prowiantowy XIX/XX
Förderaufseher dozorca transportu XIX/XX
Förderanschläger sygnalista wyciągu przy transporcie węgla XIX/XX
Fördermann transportowy XIX/XX
Fördermaschinist maszynista wyciągowy XIX/XX
Füller nakładacz XIX/XX
Fahrmeister zjazdowy, instruktor jazdy XIX/XX
Friseur fryzjer XIX/XX
Fuhrwerksbesitzer właściciel pojazdów XIX/XX
Fuhrwerksunternehmer przedsiębiorca (wynajmu) pojazdów XIX/XX
Freigärtner wolny od pańszczyzny zagrodnik XIX/XX
Freistellenbesitzer właściciel wolnego od pańszczyzny gospodarstwa XIX/XX
kgl. Fussgendarm królewski żandarm pieszy XIX/XX
berittener kgl. Gendarm konny żandarm królewski XIX/XX
Fabrikarbeiter robotnik fabryczny XIX/XX
Flammenschweisser spawacz płomieniem (palnikiem) XIX/XX
Feldwebelleutnant chorąży, sierżant, porucznik XIX/XX
Feuerwerker pirotechnik, ogniomistrz XIX/XX
Fakturist fakturowy XIX/XX
Flickschuster szewczyna XIX/XX szewc zajmujacy sie łataniem obuwia
Fuhrmann woźnica XIX/XX
Flockleger/Flickleger kartkownik XIX/XX naznaczacz koszy węglowych
Former formierz XIX/XX
Flugmeister lotniczy XIX/XX
Fuger spajacz, głobiarz XIX/XX
G
Grubenschlepper odpychacz wózków XIX/XX
Grenzaufseher strażnik graniczny XIX/XX
Grenzjäger myśliwy graniczny XIX/XX
Gerichtsbeisitzer ławnik XIX/XX
Gusswarenputzer czyściciel towarów lanych XIX/XX
Grubenschichter robotnik kopalniany XIX/XX
Galmeifahrer galmaniarz XIX/XX
Galmeilader nakładacz galmanu XIX/XX
Galmeiarbeiter galmaniarz XIX/XX
Galmeiablader zrzucacz galmanu XIX/XX
Galmeiverladeaufseher dozorca galmanu XIX/XX
Galmeikarrer taczkarz galmanu XIX/XX
Gartenstellenbesitzer właściciel gospodarstwa zagrodniczego XIX/XX
Gasstocher czyściciel kanałów gazowych XIX/XX
Gasarbeiter gazownik XIX/XX
Gaswärter dozorca gazu XIX/XX
Gemeindeschreiber pisarz gminny XIX/XX
Gemeindebote posłaniec gminny XIX/XX
Glasmacher szklarz XIX/XX
Gymnasialoberlehrer profesor gimnazjalny XIX/XX
Goldschmied złotnik XIX/XX
Gewindeschneider gwinciarz XIX/XX
Gewindeschlosser gwinciarz XIX/XX
Gesteinhäuer skalnik, kamieniarz, rębacz w kamieniołomie XIX/XX
Geschäftsführer kierownik handlowy XIX/XX
Gelegenheitsarbeiter robotnik przygodny XIX/XX
Gendarmeriewachmeister warzmistrz żandarmerii XIX/XX
Gewerkschaftssekretär sekretarz gwarecki XIX/XX
Gichtaufgeber zasypywacz (wielkich pieców) XIX/XX
Grubenkontrolleur kontroler kopalniany XIX/XX
Gussputzer oczyszczacz odlewu XIX/XX
Generatorenmann generatornik XIX/XX
Gichter starszy zasypywacz XIX/XX
Gefangenenaufseher dozorca więźniów XIX/XX
Geleisleger układacz torów XIX/XX
Glüher wyżarzacz XIX/XX
Grubensattler cieśla górniczy XIX/XX
Grubenschmied kowal kopalniany XIX/XX
Gatterführer trakowy XIX/XX
Güterbodenarbeiter robotnik magazynowy XIX/XX
Giessereiarbeiter odlewacz XIX/XX
Gattersäger tracz XIX/XX
Gewichtssetzer układacz ciężarów XIX/XX
Giesser odlewacz XIX/XX
Grubenbote posłaniec kopalniany XIX/XX
Gutsvorsteherstellvertreter zastępca zarządcy dóbr XIX/XX
Gemüsehändler handlarz jarzyn XIX/XX
Gastwirt karczmarz XIX/XX
Gastwirtsstellvertreter zastępca karczmarza XIX/XX
Gleisarbeiter układacz toru XIX/XX
Gemeindewehrbeamte urzędnik policji gminnej średniowiecze/XIX/XX dawniej halabardzista
H
Holzaufseher drewniczy XIX/XX
Holzschneider traczny XIX/XX
Holzträger znoszący drewno XIX/XX
Holzhänger spuszczacz drewna do kopalni XIX/XX
Holzarbeiter drwal XIX/XX
Holzfahrer przewoźnik drewna XIX/XX
Häusler chałupnik XIX/XX
Hofwächter stróż podwórzowy XIX/XX
Hofknecht parobek dworski XIX/XX
Hofarbeiter robotnik dworski XIX/XX
Hofhirt pasterz dworski XIX/XX
Hammermann młotnik XIX/XX
Hammerführer kierowca młota XIX/XX
Hilfswärter zastępca dozorcy XIX/XX
Hilfsbahnwärter zastepca straznika kolejowego XIX/XX
Hausbesitzer właściciel domu XIX/XX
Halbgärtner półzagrodnik XIX/XX
Halbbauer półkmieć XIX/XX
Halbfreibauer chłop wolny, posiadajacy pół pełnego gospodarstwa XIX/XX
Hutmacher kapelusznik XIX/XX
Hüttenhintermann walcownik drugi XIX/XX
Hilfsschaffner zastepca konduktora XIX/XX
Hüttenschürer palacz hutniczy XIX/XX
Haushälter zarządca domu XIX/XX
Hufschmied podkuwacz koni XIX/XX
Hammerschmied młotowy, kowal XIX/XX
herrschaftlicher Kutscher stangret dworski XIX/XX
Hüttenlokomotivführer maszynista parowozu huty XIX/XX
Hüttenrossbahnfahrer woźnica hutniczej kolejki konnej XIX/XX
Haltestellenwärter budnik, przystankowy XIX/XX
herzoglicher Leibkutscher stangret książęcy XIX/XX
Handarbeiter rękodzielnik, wyrobnik XIX/XX
Hilfsleistungsaufseher zastępca nadzorcy XIX/XX
Hilfswagenmeister zasteoca wagonowego XIX/XX
Hilfsweichensteller zastępca zwrotniczego XIX/XX
Hilfslader zastępca ładunkowego XIX/XX
Hüttenarbeiter hutnik XIX/XX
Hüttenaufseher dozorca hutniczy XIX/XX
Hüttengasthauspächter dzierżawca gospody hutniczej XIX/XX
Hüttenpförtner odźwierny hutniczy XIX/XX
Handlanger podawacz XIX/XX
Hilfsladeschaffner zastępca konduktora załadunkowego XIX/XX
Hüttenzuhführer kierownik pociagu hutniczego XIX/XX
Hilfspolizeibeamte zastępca urzędnika policyjnego XIX/XX
Hüttenassistent asystent hutniczy XIX/XX
Hammerhelfer pomocnik młotowego XIX/XX
Hintermann walcownik/następca XIX/XX
Hilfsschmierer zastępca smarownika XIX/XX
Hilfsschaffner zastępca konduktora XIX/XX
Härtemeister hartownik XIX/XX
Hilfsschlosser pomocnik ślusarza XIX/XX
Handelsmann handlowiec XIX/XX
Hilfsschreiber zastępca pisarza XIX/XX
Hilfsbremser pomocnik hamulcowego XIX/XX
Hilfswärter zastępca dozorcy XIX/XX
Haushälterin dozorczyni XIX/XX
Hüttenvogt wójt hutniczy XIX/XX
Holzhängeschachtarbeiter spuszczalnik XIX/XX robotnik pracujacy przy spuszczaniu drewna
Holzplatzarbeiter robotnik w składzie drewna XIX/XX
Hausierer domokrążca XIX/XX
I
Isolierer izolowacz, izolujący, odosabniacz XIX/XX
Inlieger zasypywacz XIX/XX
J
Justizwachmeister dozorca więzienny XIX/XX
Justizdiätar dietarjusz sądowy XIX/XX
K
Kantinenwirt kantyniarz XIX/XX
Kuhmann pasterz krów XIX/XX
Kuhschaffer szafarz, włodarz XIX/XX
Kuhschäfer pasterz krów XIX/XX
Kuhmagd krowiarka XIX/XX
Knecht parobek XIX/XX
Kettenaufgeber nakładacz łańcucha XIX/XX
Kesselschmied kotlarz XIX/XX
Kesselputzer czyściciel kotła XIX/XX
Kesselheizer palacz kotłowy XIX/XX
Kesselwärter kotłowy XIX/XX
Kesselschürer palacz kotłowy XIX/XX
Kammerwärter straznik komory celnej XIX/XX
Kammerjäger gajowy dóbr kamerlanych/tępiciel robactwa domowego XIX/XX
Kläranlagewärter dozorca filtrów kanalizacyjnych XIX/XX
Kriminalwachtmeister wachmistrz więzienny XIX/XX
Klavierstimmer stroiciel fortepianów XIX/XX
Kupferschmied kotlarz XIX/XX
Kalkofensetzer stawiacz pieca wapiennego XIX/XX
Kalkofenaufseher dozorca pieca wapiennego XIX/XX
Kalkofenarbeiter wapiennikarz XIX/XX
Koksanstaltaufseher dozorca koksowni XIX/XX
Kraftwagenführer szofer/kierowca auta XIX/XX
Kettenaufseher łańcuchowy XIX/XX
Kohlenfahrer węglarz XIX/XX
Kreissägenschneider tracznik XIX/XX
Kanalisationswärter dozorca kanałowy XIX/XX
königlicher Grubensteiger sztygar królewski XIX/XX
Kernmacher rdzeniarz (odlewniczy) XIX/XX
Kretschambesitzer karczmarz XIX/XX
königlicher Steuereinnehmer królewski poborca podatków XIX/XX
königlich-preussischer Gendarmerie-Wachmeister zu Fuss królewsko-pruski wachmistrz żandarmenrii pieszej XIX/XX
königlich-preussischer Gendarmerie-Wachmeister zu Pferde królewsko-pruski wachmistrz żandarmenrii konnej XIX/XX
königlicher Feldmesser und Kulturtechniker królewski mierniczy i agronom XIX/XX
Kalkulator rachmistrz XIX/XX
Kellermeister piwniczny XIX/XX
Kohlenschlepper odpychacz wózków XIX/XX
Kohlenverwieger odważacz węgla XIX/XX
Kohlenmesser mierniczy węgla XIX/XX
Kokereiarbeiter koksiarz XIX/XX
Koksarbeiter koksiarz XIX/XX
königlicher Fussgendarm królewski żandarm pieszy XIX/XX
Kutscher stangret/woźnica XIX/XX
Krahnführer kierowca żórawia XIX/XX
Kramführer kramarz, straganiarz XIX/XX
Kolonnenführer przodownik, kierownik sekcji XIX/XX
Konfektionseinrichter układacz konfekcji XIX/XX
Kunstgärtner ogrodnik artystyczny XIX/XX
Kokühlmann kokilarz/czylarz XIX/XX
Kokühlenputzer czyściciel kokili XIX/XX
königlicher Eisbahnstationsassistent królewski kolejowy asystent stacyjny XIX/XX
Korbmachermeister majster koszykarski XIX/XX
Käser serowar XIX/XX
Krämer kramarz XIX/XX
Krankenwärter pielęgniarz XIX/XX
Kläpter łyżkownik XIX/XX
Kalkbrenner wypalacz wapna XIX/XX
Kinovorführer wyświetlarz kinowy XIX/XX
Kolonialhändler kupiec kolonialny XIX/XX