Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 2

Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 2

15 stycznia 2022 0 przez SemperSilesian

Druga część zawodów, które istniały na Śląsku w przeszłości.

L
Lohnschänkerszynkarz płatnyXIX/XX
Lohnhäuerkopacz młodszyXIX/XX
LagerhaltermagazynierXIX/XX
Lohnkutscherwoźnica na wynajemXIX/XX
Ladeaufseherdozorca ładunkowyXIX/XX
LademeisterlaborantXIX/XX
LagerdienernakładaczXIX/XX
Lageristmagazynier, składowyXIX/XX
Leitungsaufseherdozorca przewodówXIX/XX
Landwirtrolnik, gospodarzXIX/XX
Lohnarbeiternajemnik, najmitaXIX/XX
Landbriefträgerlistonosz wiejskiXIX/XX
LakiererlakiernikXIX/XX
Landarbeiterrobotnik rolnyXIX/XX
Lichtpauserwywoływacz odbitekXIX/XX
M
Maschinenputzerczyściciel maszynXIX/XX
Maschinenarbeiterrobotnik maszynowyXIX/XX
Maschinenschürerpalacz maszynowyXIX/XX
Maschinenwärterdozorca maszynXIX/XX
Maschinenbauerbudujący silnikiXIX/XX
Maschinenstellermonter, ustawca maszynXIX/XX
Maschinenaufseherdozorca maszynXIX/XX
Maschinenschlosserślusarz maszynowyXIX/XX
Maschinensteigersztygar maszynowyXIX/XX
Maschinenobersteigernadsztygar maszynowyXIX/XX
MontagearbeitermonterXIX/XX
Montagevorarbeiterprzodownik monterskiXIX/XX
Markenkontrolleurkontroler znaczkówXIX/XX
Möbelfabrikarbeiterstolarz meblowyXIX/XX
Muffelpresserwytłaczacz mufliXIX/XX
Muffelmeistermajster muflarskiXIX/XX
Mühlschermłynarz, hutniczyXIX/XX
MesserschmiednożownikXIX/XX
Möllerfahrerprzewożący stopXIX/XX
Motorwärterdozorca motoruXIX/XX
Motorführerszofer, kierowcaXIX/XX
Materialienverwaltungsassistentasystent zarządu materiałamiXIX/XX
Mauerpolierpodmajstrzy murarskiXIX/XX
Metallschmelzerstapiacz metaluXIX/XX
MilchhändlermleczarzXIX/XX
Milchkutscherwoźnica mleczarskiXIX/XX
Modelltischlermodelarz, stolarzXIX/XX
Materialiensteigersztygar materiałowyXIX/XX
Metalldrückerwyciskacz w metaluXIX/XX
MagddziewkaXIX/XX
Molkereigehilfepomocnik mleczarskiXIX/XX
N
Nachtzinkmeistercynkmistrz nocnyXIX/XX
Nachtmeistermajster nocnyXIX/XX
Nationalaspirantaspirant prowadzący rodowodyXIX/XX
O
Oberhäuergórnik starszyXIX/XX
Oberwächterstarszy dozorcaXIX/XX
Ochsenknechtrataj, wolarzXIX/XX
Oberlandjägerstrzelec górskiXIX/XX
Ofenwärterdozorca piecaXIX/XX
Ofengehilfezduńczyk, pomocnik piecowyXIX/XX
Offizierstellvertreterzastępca oficeraXIX/XX
Oberweichenstellerstarszy zwrotniczyXIX/XX
Oberweichenwärternadzorca zwrotnicXIX/XX
Oberamtssekretärsekretarz starostwaXIX/XX
OberamtmannstarostaXIX/XX
Oberleitungskutscherpierwszy woźnicaXIX/XX
Oberfeuerwehrmannstarszy strażakXIX/XX
Oberkellnerstarszy kelnerXIX/XX
Oberwerkmeisterstarszy werkmistrzXIX/XX
Oberglöcknerstarszy dzwonnikXIX/XX
OberbürgemeisternadburmistrzXIX/XX
Oberschmelzerstarszy stapiaczXIX/XX
Oberdreherstarszy tokarzXIX/XX
Obermaschinenwärterstarszy dozorca maszynXIX/XX
Oberwagenführersatrszy kierowca wozuXIX/XX
Oberpostschaffnerstarszy konwojent pocztowyXIX/XX
Ökonomieverwalterzarządca majątkuXIX/XX
Obergütervorstehergłówny zarządca dóbrXIX/XX
P
Platzarbeiterrobotnik placowyXIX/XX
Platzmeistermajster placowyXIX/XX
Pferdeknechtparobek od koni, fornalXIX/XX
PuddlerpudlarzXIX/XX
Postunterbeamtepodurzędnik pocztowyXIX/XX
Postbetriebsassistentasystent pocztowyXIX/XX
Postverwalterzarządca pocztowyXIX/XX
Postschaffnerkonduktor pocztowyXIX/XX
PedellwoźnyXIX/XX
Puddlermeistermajster pudlarskiXIX/XX
Provinzial-Chausseeaufseherpowiatowy nadzorca drógXIX/XX
Premierleutnantpierwszy porucznikXIX/XX
Polizeidienersłużący policyjnyXIX/XX
Puddlergehilfepomocnik pudlarskiXIX/XX
Pferdeführerdozorca koniXIX/XX
Pumpenwärterdozorca pompyXIX/XX
PolierpodmajstrzyXIX/XX
PoliererpolerownikXIX/XX
Probemeistermajster probierskiXIX/XX
PlaneurrównaczXIX/XX
PlätterinprasowaczkaXIX/XX
Parteisekretärsekretarz partiiXIX/XX
R
Rossbahnfahrerwoźnica kolejki konnejXIX/XX
Rossbahnarbeiterrobotnik pracujący przy kolei konnejXIX/XX
Reparatur-Zimmerhäuercieśla górniczyXIX/XX
Röstmeistermajster prażalniXIX/XX
Rohproduktenhändlerhandlarz surowymi produktamiXIX/XX
RentierrentjerXIX/XX
Rohrlegerukładacz rurXIX/XX
Rohrpresserprasownik rurXIX/XX
Rittergutsbesitzerwłaściciel dóbr rycerskichXIX/XX
Robotbauerchłop pańszczyźnianyXIX/XX
Robotgärtnerzagrodnik pańszczyźnianyXIX/XX
Regierungsboteposłaniec rejencyjnyXIX/XX
Regierungsassistentasystent rejencyjnyXIX/XX
Rechnungsassistentasystent rachunkowyXIX/XX
Rangiermeisterstarszy przetokowyXIX/XX
RechnungsführerrachmistrzXIX/XX
Rechnungsrevisorrewizor rachunkowyXIX/XX
Rottenrevisorprzodownik partiiXIX/XX
Rentmeisterkasjer poborcaXIX/XX
Ringofensetzerustawiacz pieca pierścieniowegoXIX/XX
Rohrschlosserślusarz rurowyXIX/XX
Rentenempfängerpobieracz rentXIX/XX
Rohrschweisserspawacz rurXIX/XX
RohrmeisterrurmistrzXIX/XX
Reservelokomotivführerrezerwowy motorniczyXIX/XX
Revierförsterleśnik rewirowyXIX/XX
Rohrrichterrusznikarz, prostowacz rurXIX/XX
Rohrbiegerwyginacz rurXIX/XX
Rohbauputzerwyprawiacz fasady surowejXIX/XX
Riemenauflegernakładacz pasaXIX/XX
Riegelschliederpodsuwacz rygliXIX/XX
Reichsbediensteterfunkcjonariusz państwowyXIX/XX
S
Sensenschmiedkowal kosXIX/XX
Seilanschlägersygnalista kopalnianyXIX/XX
Seilbahnwärterdozorca kolei linowejXIX/XX
Seilaufseherdozorca linXIX/XX
Sanitätsvizefeldwebelzastepca sierżanta sanitarnegoXIX/XX
SägewerksarbeitertraczXIX/XX
Salzkochersolowar, waryczXIX/XX
Spritzmeisterdozorca sikawek pożarowychXIX/XX
SortierersortownikXIX/XX
Sortierermeistermajster sortowniczyXIX/XX
Seilbahnstationiststacyjny pracownik kolei linowejXIX/XX
SandarbeiterpiaskarzXIX/XX
SichertsheimsmannpolicjantXIX/XX
Schamottetechnikertechnik szamotowyXIX/XX
Schamottemühlenarbeiterrobotnik pracujący w młynie szamotowymXIX/XX
Schamottesteinformerwyrabiacz szamotówkiXIX/XX
SchlammarbeiterodmulaczXIX/XX
SchlammversatzarbeiterpodsadzkarzXIX/XX
Schweizerportier, dojarz krówXIX/XX
Schuhflickerłatacz obuwia, szewcXIX/XX
SchuhmacherszewcXIX/XX
SchichtmeisterassistentpodsztygarXIX/XXS-adjunkt
SchürerpalaczXIX/XX
Schürmannrozniecacz ogniaXIX/XX
SchleppertaczkarzXIX/XX
Schieferdeckerpokrywacz łupkiem, łupkarzXIX/XX
SchankwirtszynkarzXIX/XX
SchänkerkarczmarzXIX/XX
Schankpächterdzierżawca karczmy, propinatorXIX/XX
SchichterszychciarzXIX/XX
SchachtarbeiterszybowyXIX/XX
Schachthäuerkopacz szybowyXIX/XX
Schachtwärternadzorca szybuXIX/XX
Schachtmeistermajster szybuXIX/XX
SchlackenführerżużlarzXIX/XX
Schafferrządca, włodarzXIX/XX
Scheuerwärterdozorca stodołyXIX/XX
ScheuervogtwłodarzXIX/XX
Schifferszyper, łodziarzXIX/XX
SchmelzerwytapiaczXIX/XX
Schmelzmeistermajster stapiającyXIX/XX
Schaffnerkonduktor pociągowyXIX/XX
Schaffneranwärterkandydat na konduktoraXIX/XX
Schwarzviehändlerhandlarz świńXIX/XX
Schnittwarenhändlerhandlarz towarów sprzedawanych na łokcieXIX/XX
SchmierglerszmerglownikXIX/XX
SchweizerdegentypografXIX/XXbiegły w składaniu i drukowaniu
SchmiedewerksarbeiterkuźnikXIX/XX
Scherengehilfepomocnik strzygaczaXIX/XX
Scherenmeisternożycznik,XIX/XXwyrabiający noże
SchmalspurbahnarbeiterwąskotorówkarzXIX/XX
SchaustellerwystawcaXIX/XX
Schaubudenbesitzerwłaściciel budyXIX/XX
Schrankenwärterdróżnik przejazdowyXIX/XX
SchraubenstellerśrubiarzXIX/XX
Schlafhausverwalterzarządca domu noclegowegoXIX/XX
Schaltwärterdozorca łączeniowyXIX/XXelektryk
Schalttafelwärterdozorca tablicy rozdzielczejXIX/XXelektryk
SchlachthausarbeiterrzeźnikXIX/XX
SchmiedezuschlägermłotnikXIX/XX
Schulamtbewerberkandydat nauczycielskiXIX/XX
Schuldienerposługacz szkolnyXIX/XX
SchulpedelwoźnyXIX/XX
Steuersupernumerarnadliczbowy poborca podatkowyXIX/XX
StahlwerkarbeiterstalownikXIX/XX
Staffiererpuszkarz, malarz pokojowyXIX/XX
Stellwerksoberschlosserstarszy ślusarz stawidłowyXIX/XX
Steiger-Stellvertreterzastępca sztygaraXIX/XX
SteuermannsternikXIX/XX
Streckenvorarbeiterprzodownik torowy/chodnikowy(gór.)XIX/XX
Streckenwärterdozorca drogowyXIX/XX
Streckenarbeiterrobotnik torowyXIX/XX
SteinbrucharbeiterkamieniarzXIX/XX
SteinsetzpolierbrukarzXIX/XX
SteinschlägertłuczkarzXIX/XX
Steinmetzermeistermajster kamieniarskiXIX/XX
SteinbrecherkamieniarzXIX/XX
SteinmetzkamieniarzXIX/XX
Stellenbesitzerwłaściciel nieruchomościXIX/XX
Stahlwerkeinsetzerosadzacz w stalowniXIX/XX
Stahlgiesserodlewacz w stalowniXIX/XX
Stationsvorstehernaczelnik stacjiXIX/XX
Stationsdiätardietariusz stacyjnyXIX/XX
StukkateursztukatorXIX/XX
Stichmannnakłuwacz, macała (tyt.)XIX/XX
SteinkohlengrubebarbeiterwęglarzXIX/XX