Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 2

Encyklopedia dawnych zawodów na Śląsku, część 2

15 stycznia 2022 0 przez SemperSilesian

Druga część zawodów, które istniały na Śląsku w przeszłości.

L
Lohnschänker szynkarz płatny XIX/XX
Lohnhäuer kopacz młodszy XIX/XX
Lagerhalter magazynier XIX/XX
Lohnkutscher woźnica na wynajem XIX/XX
Ladeaufseher dozorca ładunkowy XIX/XX
Lademeister laborant XIX/XX
Lagerdiener nakładacz XIX/XX
Lagerist magazynier, składowy XIX/XX
Leitungsaufseher dozorca przewodów XIX/XX
Landwirt rolnik, gospodarz XIX/XX
Lohnarbeiter najemnik, najmita XIX/XX
Landbriefträger listonosz wiejski XIX/XX
Lakierer lakiernik XIX/XX
Landarbeiter robotnik rolny XIX/XX
Lichtpauser wywoływacz odbitek XIX/XX
M
Maschinenputzer czyściciel maszyn XIX/XX
Maschinenarbeiter robotnik maszynowy XIX/XX
Maschinenschürer palacz maszynowy XIX/XX
Maschinenwärter dozorca maszyn XIX/XX
Maschinenbauer budujący silniki XIX/XX
Maschinensteller monter, ustawca maszyn XIX/XX
Maschinenaufseher dozorca maszyn XIX/XX
Maschinenschlosser ślusarz maszynowy XIX/XX
Maschinensteiger sztygar maszynowy XIX/XX
Maschinenobersteiger nadsztygar maszynowy XIX/XX
Montagearbeiter monter XIX/XX
Montagevorarbeiter przodownik monterski XIX/XX
Markenkontrolleur kontroler znaczków XIX/XX
Möbelfabrikarbeiter stolarz meblowy XIX/XX
Muffelpresser wytłaczacz mufli XIX/XX
Muffelmeister majster muflarski XIX/XX
Mühlscher młynarz, hutniczy XIX/XX
Messerschmied nożownik XIX/XX
Möllerfahrer przewożący stop XIX/XX
Motorwärter dozorca motoru XIX/XX
Motorführer szofer, kierowca XIX/XX
Materialienverwaltungsassistent asystent zarządu materiałami XIX/XX
Mauerpolier podmajstrzy murarski XIX/XX
Metallschmelzer stapiacz metalu XIX/XX
Milchhändler mleczarz XIX/XX
Milchkutscher woźnica mleczarski XIX/XX
Modelltischler modelarz, stolarz XIX/XX
Materialiensteiger sztygar materiałowy XIX/XX
Metalldrücker wyciskacz w metalu XIX/XX
Magd dziewka XIX/XX
Molkereigehilfe pomocnik mleczarski XIX/XX
N
Nachtzinkmeister cynkmistrz nocny XIX/XX
Nachtmeister majster nocny XIX/XX
Nationalaspirant aspirant prowadzący rodowody XIX/XX
O
Oberhäuer górnik starszy XIX/XX
Oberwächter starszy dozorca XIX/XX
Ochsenknecht rataj, wolarz XIX/XX
Oberlandjäger strzelec górski XIX/XX
Ofenwärter dozorca pieca XIX/XX
Ofengehilfe zduńczyk, pomocnik piecowy XIX/XX
Offizierstellvertreter zastępca oficera XIX/XX
Oberweichensteller starszy zwrotniczy XIX/XX
Oberweichenwärter nadzorca zwrotnic XIX/XX
Oberamtssekretär sekretarz starostwa XIX/XX
Oberamtmann starosta XIX/XX
Oberleitungskutscher pierwszy woźnica XIX/XX
Oberfeuerwehrmann starszy strażak XIX/XX
Oberkellner starszy kelner XIX/XX
Oberwerkmeister starszy werkmistrz XIX/XX
Oberglöckner starszy dzwonnik XIX/XX
Oberbürgemeister nadburmistrz XIX/XX
Oberschmelzer starszy stapiacz XIX/XX
Oberdreher starszy tokarz XIX/XX
Obermaschinenwärter starszy dozorca maszyn XIX/XX
Oberwagenführer satrszy kierowca wozu XIX/XX
Oberpostschaffner starszy konwojent pocztowy XIX/XX
Ökonomieverwalter zarządca majątku XIX/XX
Obergütervorsteher główny zarządca dóbr XIX/XX
P
Platzarbeiter robotnik placowy XIX/XX
Platzmeister majster placowy XIX/XX
Pferdeknecht parobek od koni, fornal XIX/XX
Puddler pudlarz XIX/XX
Postunterbeamte podurzędnik pocztowy XIX/XX
Postbetriebsassistent asystent pocztowy XIX/XX
Postverwalter zarządca pocztowy XIX/XX
Postschaffner konduktor pocztowy XIX/XX
Pedell woźny XIX/XX
Puddlermeister majster pudlarski XIX/XX
Provinzial-Chausseeaufseher powiatowy nadzorca dróg XIX/XX
Premierleutnant pierwszy porucznik XIX/XX
Polizeidiener służący policyjny XIX/XX
Puddlergehilfe pomocnik pudlarski XIX/XX
Pferdeführer dozorca koni XIX/XX
Pumpenwärter dozorca pompy XIX/XX
Polier podmajstrzy XIX/XX
Polierer polerownik XIX/XX
Probemeister majster probierski XIX/XX
Planeur równacz XIX/XX
Plätterin prasowaczka XIX/XX
Parteisekretär sekretarz partii XIX/XX
R
Rossbahnfahrer woźnica kolejki konnej XIX/XX
Rossbahnarbeiter robotnik pracujący przy kolei konnej XIX/XX
Reparatur-Zimmerhäuer cieśla górniczy XIX/XX
Röstmeister majster prażalni XIX/XX
Rohproduktenhändler handlarz surowymi produktami XIX/XX
Rentier rentjer XIX/XX
Rohrleger układacz rur XIX/XX
Rohrpresser prasownik rur XIX/XX
Rittergutsbesitzer właściciel dóbr rycerskich XIX/XX
Robotbauer chłop pańszczyźniany XIX/XX
Robotgärtner zagrodnik pańszczyźniany XIX/XX
Regierungsbote posłaniec rejencyjny XIX/XX
Regierungsassistent asystent rejencyjny XIX/XX
Rechnungsassistent asystent rachunkowy XIX/XX
Rangiermeister starszy przetokowy XIX/XX
Rechnungsführer rachmistrz XIX/XX
Rechnungsrevisor rewizor rachunkowy XIX/XX
Rottenrevisor przodownik partii XIX/XX
Rentmeister kasjer poborca XIX/XX
Ringofensetzer ustawiacz pieca pierścieniowego XIX/XX
Rohrschlosser ślusarz rurowy XIX/XX
Rentenempfänger pobieracz rent XIX/XX
Rohrschweisser spawacz rur XIX/XX
Rohrmeister rurmistrz XIX/XX
Reservelokomotivführer rezerwowy motorniczy XIX/XX
Revierförster leśnik rewirowy XIX/XX
Rohrrichter rusznikarz, prostowacz rur XIX/XX
Rohrbieger wyginacz rur XIX/XX
Rohbauputzer wyprawiacz fasady surowej XIX/XX
Riemenaufleger nakładacz pasa XIX/XX
Riegelschlieder podsuwacz rygli XIX/XX
Reichsbediensteter funkcjonariusz państwowy XIX/XX
S
Sensenschmied kowal kos XIX/XX
Seilanschläger sygnalista kopalniany XIX/XX
Seilbahnwärter dozorca kolei linowej XIX/XX
Seilaufseher dozorca lin XIX/XX
Sanitätsvizefeldwebel zastepca sierżanta sanitarnego XIX/XX
Sägewerksarbeiter tracz XIX/XX
Salzkocher solowar, warycz XIX/XX
Spritzmeister dozorca sikawek pożarowych XIX/XX
Sortierer sortownik XIX/XX
Sortierermeister majster sortowniczy XIX/XX
Seilbahnstationist stacyjny pracownik kolei linowej XIX/XX
Sandarbeiter piaskarz XIX/XX
Sichertsheimsmann policjant XIX/XX
Schamottetechniker technik szamotowy XIX/XX
Schamottemühlenarbeiter robotnik pracujący w młynie szamotowym XIX/XX
Schamottesteinformer wyrabiacz szamotówki XIX/XX
Schlammarbeiter odmulacz XIX/XX
Schlammversatzarbeiter podsadzkarz XIX/XX
Schweizer portier, dojarz krów XIX/XX
Schuhflicker łatacz obuwia, szewc XIX/XX
Schuhmacher szewc XIX/XX
Schichtmeisterassistent podsztygar XIX/XX S-adjunkt
Schürer palacz XIX/XX
Schürmann rozniecacz ognia XIX/XX
Schlepper taczkarz XIX/XX
Schieferdecker pokrywacz łupkiem, łupkarz XIX/XX
Schankwirt szynkarz XIX/XX
Schänker karczmarz XIX/XX
Schankpächter dzierżawca karczmy, propinator XIX/XX
Schichter szychciarz XIX/XX
Schachtarbeiter szybowy XIX/XX
Schachthäuer kopacz szybowy XIX/XX
Schachtwärter nadzorca szybu XIX/XX
Schachtmeister majster szybu XIX/XX
Schlackenführer żużlarz XIX/XX
Schaffer rządca, włodarz XIX/XX
Scheuerwärter dozorca stodoły XIX/XX
Scheuervogt włodarz XIX/XX
Schiffer szyper, łodziarz XIX/XX
Schmelzer wytapiacz XIX/XX
Schmelzmeister majster stapiający XIX/XX
Schaffner konduktor pociągowy XIX/XX
Schaffneranwärter kandydat na konduktora XIX/XX
Schwarzviehändler handlarz świń XIX/XX
Schnittwarenhändler handlarz towarów sprzedawanych na łokcie XIX/XX
Schmiergler szmerglownik XIX/XX
Schweizerdegen typograf XIX/XX biegły w składaniu i drukowaniu
Schmiedewerksarbeiter kuźnik XIX/XX
Scherengehilfe pomocnik strzygacza XIX/XX
Scherenmeister nożycznik, XIX/XX wyrabiający noże
Schmalspurbahnarbeiter wąskotorówkarz XIX/XX
Schausteller wystawca XIX/XX
Schaubudenbesitzer właściciel budy XIX/XX
Schrankenwärter dróżnik przejazdowy XIX/XX
Schraubensteller śrubiarz XIX/XX
Schlafhausverwalter zarządca domu noclegowego XIX/XX
Schaltwärter dozorca łączeniowy XIX/XX elektryk
Schalttafelwärter dozorca tablicy rozdzielczej XIX/XX elektryk
Schlachthausarbeiter rzeźnik XIX/XX
Schmiedezuschläger młotnik XIX/XX
Schulamtbewerber kandydat nauczycielski XIX/XX
Schuldiener posługacz szkolny XIX/XX
Schulpedel woźny XIX/XX
Steuersupernumerar nadliczbowy poborca podatkowy XIX/XX
Stahlwerkarbeiter stalownik XIX/XX
Staffierer puszkarz, malarz pokojowy XIX/XX
Stellwerksoberschlosser starszy ślusarz stawidłowy XIX/XX
Steiger-Stellvertreter zastępca sztygara XIX/XX
Steuermann sternik XIX/XX
Streckenvorarbeiter przodownik torowy/chodnikowy(gór.) XIX/XX
Streckenwärter dozorca drogowy XIX/XX
Streckenarbeiter robotnik torowy XIX/XX
Steinbrucharbeiter kamieniarz XIX/XX
Steinsetzpolier brukarz XIX/XX
Steinschläger tłuczkarz XIX/XX
Steinmetzermeister majster kamieniarski XIX/XX
Steinbrecher kamieniarz XIX/XX
Steinmetz kamieniarz XIX/XX
Stellenbesitzer właściciel nieruchomości XIX/XX
Stahlwerkeinsetzer osadzacz w stalowni XIX/XX
Stahlgiesser odlewacz w stalowni XIX/XX
Stationsvorsteher naczelnik stacji XIX/XX
Stationsdiätar dietariusz stacyjny XIX/XX
Stukkateur sztukator XIX/XX
Stichmann nakłuwacz, macała (tyt.) XIX/XX
Steinkohlengrubebarbeiter węglarz XIX/XX