Litografia: Strona wschodnia starego ratusza we Wrocławiu

Litografia: Strona wschodnia starego ratusza we Wrocławiu

20 października 2023 0 przez SemperSilesian
Stary Ratusz we Wrocławiu to jeden z najważniejszych zabytków w mieście i jednocześnie jeden z symboli Śląska. W jego piwnicach rezyduje założona w 1273 roku Piwnica Świdnicka – jeden z najstarszych lokali gastronomicznych na Starym Kontynencie.

Pierwotny budynek ratusza, nazywany consistorium powstał pod koniec XIII wieku – kolejne, liczne przebudowy i nadbudowy sprawiły, że jest on niedostrzegalny. Obecnie widoczny  jest późnogotycki styl architektoniczny. Wrocławski Stary Ratusz to w większości dwukondygnacyjny, podpiwniczony murowany z cegły i piaskowca budynek z przesklepionymi wnętrzami i pokryty dwoma rodzajami dachów: dwuspadowym krytym dachówką i hełmowym krytym blachą miedzianą. Strona wschodnia widoczna na litografii stanowiła elewację główną wrocławskiego ratusza. Dolną część elewacji zaburza nieco wykusz kaplicy.

Aż do gzymsu elewacja zbudowana jest obecnie z cegły. Okna na najniższym poziomie są prostokątne i osłonięte żelazną kratą, zaś na piętrze występują ozdobione maswerkami okna ostrołukowe. Budynek wieńczą od wschodniej strony trzy szczyty. Środkowy był dawniej polichromowany, sterczyny zostały zrekonstruowane, natomiast ceramiczne ornamenty są oryginalne. Oba boczne schodkowe szczyty są ceramiczne i mają prostokątne blendy. Od strony wschodniej do ratusza prowadzi wejście poprzedzone podestem, a nad drzwiami znajduje się tympanon z płaskorzeźbami lwa, orła i świętego Jana Ewangelisty – symbolami Wrocławia.

Ratuszowa wieża widoczna na drugim planie liczy łącznie 66,0 m wysokości i podobnie jak sam ratusz powstawała w etapach.

Litografia znajdująca się w zbiorach stowarzyszenia ma wymiary 45,8 x 45 cm. Wydana została przez wydawnictwo Ernst & Korn w Berlinie. Zostało ono założone w 1851 roku przez Wilhelma Ernsta († 1894) oraz Heinricha Korna, który należał do spółki do 1880 roku. Jako podstawę litografii posłużył rysunek sporządzony przez architekta Carla Johanna Bogislawa Lüdecke (1826-1894) – dyrektora wrocławskiej Szkoły Budownictwa i Rzemiosł. Lüdecke zrealizował wiele projektów architektonicznych, w tym, w latach 1884–1891 przeprowadził renowacje ratusza we Wrocławiu. Autorem litografii jest P. Ritter.  W tym wypadku może chodzić albo o malarza Paula Ritter (1829-1907) lub o malarza i akwaforcistę Paula Rittera Młodszego (1859-1888).


Carl Josef Alois Bourdet Ratusz we Wrocławiu (stan przed 1800 rokiem), olej na płótnie, 55 x 68 cm


Na wschodniej elewacji ratusza we Wrocławiu umieszczono zegar astronomiczny. Po raz pierwszy został on uruchomiony 24 lipca 1580 roku


Fotografia wschodniej elewacji wrocławskiego Starego Ratusza z 1900 roku. Z tyłu ujęcia widoczny, dziś już nieistniejący pomnik króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III