Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

8 października 2023 0 przez SemperSilesian
Data otwarcia1965 rok
Współrzędne geograficzne

51.109536,

17.042314

KontaktMuzeum Architektury we Wrocławiu
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
Tel. 71 344 82 79
e-mail: muzeum@ma.wroc.pl
Strona internetowahttp://ma.wroc.pl/
Social Media

https://www.facebook.com/MuzeumArchitektury

https://twitter.com/Arch_Muzeum

https://www.instagram.com/muzeum.architektury

/https://www.youtube.com/muzeumarchitektury

Godziny otwarciaponiedziałek nieczynne
wtorek 10:00-17:00
środa 10:00-17:00
czwartek 12:00-19:00
piątek 12:00-19:00
sobota 10:00-17:00
niedziela 10:00-17:00

Jednym z najpiękniejszych miejsc we Wrocławiu, które warto zwiedzić i poznać, jest wzniesiony w drugiej połowie XV wieku klasztor i kościół Bernardynów. Ten wyjątkowy zespół architektoniczny jako jeden z nielicznych obiektów na Śląsku, a jedyny we Wrocławiu, zachował oryginalne gotyckie krużganki okalające wewnętrzny ogród – wirydarz.
Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedyną instytucją muzealną w Polsce poświęconą w całości historii architektury oraz architekturze współczesnej. Powstało w 1965 roku, początkowo jako oddział Muzeum Miasta Wrocławia, i działało wówczas pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy.
Mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru Bernardynów, wzniesionym w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku.
Muzeum Architektury realizuje programy i wydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerszej
publiczności. Przygotowuje wystawy, publikacje i współpracuje z władzami miejskimi przy ochronie i rewitalizacji architektonicznego dziedzictwa miasta. Prezentuje też projekty sztuki użytkowej oraz malarstwa i grafiki. Jako instytucja o największej we Wrocławiu przestrzeni wystawienniczej, muzeum gości wystawy i wydarzenia przygotowywane we współpracy z instytucjami kultury z całego świata. Muzeum należy do elitarnego grona instytucji tworzących Światową Konfederację Muzeów Architektury (ICAM).
Muzeum jest organizatorem wielu czasowych wystaw prezentujących sylwetki i dzieła współczesnych twórców architektury na świecie. Cyklicznie organizuje również wystawy historyczne, przedstawiające najważniejsze postaci i zagadnienia architektury Wrocławia i Śląska na przestrzeni wcześniejszych stuleci.
W ramach wystaw stałych goście zwiedzać mogą Salę Romańską, w której prezentowane są kamienne detale architektoniczne z XII i 1 połowy XIII wieku, pochodzące w większości z nieistniejących już budowli na terenie Śląska, oraz ekspozycję „Architektoniczne rzemiosło artystyczne od XII do XX wieku, pokazującą dzieła szeroko rozumianego architektonicznego rzemiosła artystycznego, jak detale, dekoracje elewacji i elementy wyposażenia wnętrz. Muzeum słynie również z unikatowego zbioru dekoracyjnych pieców kaflowych.
Muzeum posiada bogate zbiory ikonografii dawnej architektury i archiwalnych fotografii, dokumentujących zabytki architektury i budowle współczesne, oraz kolekcję sztuki najnowszej. Tu odbywają się również spotkania, międzynarodowe konferencje, festiwale i spektakle teatralne. Oddziałem Muzeum Architektury we Wrocławiu jest Archiwum Budowlane Miasta Wrocławia, mieszczące się w Arsenale Miejskim przy ul. Cieszyńskiego 9. Archiwum jest największym w kraju zbiorem planów budowlanych obejmujących okres od XIX wieku do 1945 roku. Ten cenny zbiór zachował się w niemal 90% i został poszerzony o bogatą kolekcję zdjęć dotyczących architektury Wrocławia.