Muzeum Uniwersytetu Opolskiego

10 października 2022 0 przez SemperSilesian
Adrespl. Kopernika 11, 45-040 Opole
Data otwarcia2012
Kontakt

tel. 77 541 59 50 wew. 5150

E-mail: muzeumuo@uni.opole.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek 10.00-16.00
Wstęp bezpłatny

Ideę utworzenia Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, ośrodka przechowywania, dokumentowania i eksponowania pamiątek, zabytków przeszłości, dzieł sztuki, podjął w 2012 roku JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisław S. Nicieja.

Misją Muzeum jest zachowanie zabytków i dokumentów świadczących o historii i współczesności opolskiej Almae matris, promowanie wiedzy z wybranych dziedzin nauki, kultury, sztuki na organizowanych wystawach, lekcjach muzealnych, wykładach i promocjach książek. Pierwsza stała wystawa Alma Mater Opoliensis, poświęcona została 20-leciu działalności Uniwersytetu Opolskiego oraz wybranym faktom z lat 1954-1994 łączącym się z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu. Zbiorem o charakterze stałym jest również kolekcja okazów sprzed 220 milionów lat, eksponowana w Muzeum przez Europejskie Centrum Paleontologii oraz Pracownię Paleobiologii Uniwersytetu Opolskiego.

Do pomieszczeń Muzeum Uniwersytetu Opolskiego znajdującego się w obiekcie Collegium Maius przylega kaplica św. Wojciecha. Ten zabytkowy obiekt sakralny, którego dzieje sięgają X wieku, kilkakrotnie niszczony przez pożary i działania wojenne odrestaurowany został przy dużym zaangażowaniu władz uczelni i księdza Alberta Glaesera z Wydziału Teologicznego oraz dzięki mecenatowi finansowemu Hendrika Fotha, prawnika z Düsseldorfu, doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Tutaj też znajdują się dzieła i zabytki związane ze sztuką sakralną. Część z nich jest wieloletnim depozytem z Muzeum Diecezjalnego w Opolu. Stylowe meble z XVII i XVIII wieku rozmieszczone w salach muzealnych są również depozytem użyczonym przez Muzeum Śląska Opolskiego. W zasobach muzealnych znajduje się około 800 jednostek, a są to dzieła sztuki z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby oraz numizmaty, medale, kartografia, fotografie, filmy, a także archiwalia – kroniki, dokumenty i eksponaty z gabinetu senatora Edmunda Jana Osmańczyka oraz inne materiały łączące się z historią uczelni, pracownikami i absolwentami. W ramach prowadzonej działalności oświatowej i popularyzatorskiej w Muzeum zorganizowano wiele wystaw tematycznych i okolicznościowych. Upamiętniano i przypomniano ważne fakty historyczne, jak 800-lecie Opola i dzieje Wzgórza Uniwersyteckiego. Zainicjowano cykl Śladami pamięci – wspomnień o wybitnych osobach zasłużonych dla rozwoju uczelni. Muzeum Uniwersytetu Opolskiego jest członkiem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Za aktywną działalność w sferze promowania zabytków dziedzictwa narodowego zostało wyróżnione w 2018 roku dyplomem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie.