Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre

Muzeum Geologiczne im. Henryka Teisseyre

10 października 2022 0 przez SemperSilesian
Data otwarcia1812
Współrzędne geograficzne51.11629020947638,

17.029926768656104

KontaktMuzeum Geologiczne
im. Henryka Teisseyre
ul. W. Cybulskiego 30
50-205 Wrocław
tel. (71) 375 93 27
e-mail: muzeum.geologiczne@uwr.edu.pl
Strona internetowahttp://muzeum-geologiczne.uni.wroc.pl
Social Mediahttps://www.facebook.com/muzeum.geologiczne.UWr
Godziny otwarciaaktualne godziny otwarcia dostępne są na stronie internetowej Muzeum

Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego to jedna z najstarszych placówek tego typu w Polsce, a nawet w Europie. Początki muzealnictwa geologicznego na Uniwersytecie Wrocławskim sięgają roku 1812. Powstał wtedy Gabinet Mineralogiczny z kolekcjami minerałów, skał i skamieniałości. W 1868 roku Gabinet przekształcony został w Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, a pod koniec XIX wieku jego zbiory rozdzielono na dwa tematyczne muzea: mineralogiczne i geologiczno-paleontologiczne. Ich zasoby, znacznie zubożone w wyniku działań II wojny światowej, trafiły w 1945 roku pod opiekę Instytutu Nauk Geologicznych UWr, który w latach 60. i 70. XX wieku udostępnił je badaczom i szerokiej publiczności.

Muzeum posiada bogate zbiory skał oraz skamieniałości roślinnych i zwierzęcych o znacznej wartości naukowej i dydaktycznej. Kolekcja skał obejmuje okazy petrograficzne, sedymentologiczne, tektoniczne i złożowe, z których znaczna część stanowi dokumentację budowy geologicznej Dolnego Śląska. Okazy skamieniałości pochodzą z całego świata, w tym z wielu słynnych światowych lokalizacji. Reprezentują wszystkie główne grupy roślin i zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem fauny bezkręgowców oraz flory karbonu i kenozoiku. Na szczególną uwagę zasługują między innymi skamieniałości przewodnie, w tym te pozwalające na określenie wieku geologicznego licznych formacji geologicznych Dolnego Śląska.