Przyroda Śląska: Rezerwat częściowy “Grafik” (Bukowy Las)

Przyroda Śląska: Rezerwat częściowy “Grafik” (Bukowy Las)

8 stycznia 2023 0 przez SemperSilesian

Rezerwat przyrody Grafik utworzono w celach ochrony starej buczyny, a dokładnie kwaśnej buczyny niżowej rosnącej na podłożu lessowym.

Rezerwat przyrody Grafik
Powierzchnia27,01 ha
PołożenieGmina Leśnica/ Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny
Mezoregion / MakroregionChełm / Wyżyna Śląska
TypRezerwat leśny – fitocentryczny
Typ ekosystemuleśny i borowy
Data utworzenia2 września 1997
Akt prawnyM.P. z 1997 r. nr 51, poz. 486

 

Rezerwat znajduje się na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie. W 1997 roku liczył 27,43 ha, natomiast najnowsze dane wykazują, że liczy on 27,01 ha i od 2017 roku cały jego obszar znajduje się pod ścisłą ochroną. Obszar rezerwatu nie jest udostępniony do zwiedzania, ale wzdłuż granic parku biegnie ścieżka dydaktyczna Z Góry św. Anny do Zalesia Śląskiego przez rezerwat Grafik i Boże Oko oraz kilka szlaków turystycznych. Rezerwat otacza zaś dodatkowo 141-hektarowa otulina.

Pod względem geologicznym rezerwat znajduje się na podłożu lessowym z licznymi przykładami erozji:

 • doliny wcisowe,
 • jary,
 • leje krasowe.

Teren rezerwatu zaliczany jest do lasów glebochronnych. Erozja jest dość ograniczona. Las bukowy porasta łagodny stok niewielkiego, dominującego nad okolicą wzniesienia o wysokości 302 m n.p.m.

Głównym powodem ochrony tego obszaru jest występowanie kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae-Fagetum) z kosmatka gajową (Luzula pilosa), bukiem pospolitym, borówką czarną (Vaccinium myrtillus), naręcznicą samczą (Dryopteris filixmas), choć wcześniej występowała tu także:

 • żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum) z perłówką jednokwiatową (Melica uniflora), perłówką zwisłą (Melica nutans), bukiem pospolitym, turzycą leśną (Carex silvatica), oraz
 • żyzna buczyna sudecka (Dentario enneaphyllidis-Fagetum) z klonem, jaworem, marzanką wonną, grabem pospolitym i bukiem pospolitym.

Wiek drzewostanu waha się pomiędzy 70 a 150 lat, jako domieszka do buczyny występuje dąb, brzoza, świerk, jesion oraz jawor.

Na terenie rezerwatu jedynym podlegającym ochronie gatunkiem jest mech widłoząb miotlasty. Wcześniej występowała tutaj także chroniona marzanka wonna (Galium odoratum).

W rezerwacie rosną także rzadkie rośliny naczyniowe:

 • perłówka jednokwiatowa,
 • przytulia okrągłolistna,
 • przetacznik górski,
 • tojeść gajowa.

Warto nadmienić, że rezerwat Grafik położony jest pomiędzy trzema ważnymi kompleksami leśnymi:

 • Bory Niemodlińskie;
 • Lasy Świerklaniecko-Lublinieckie;
 • Lasy Raciborskie,

a tym samym tworzy wraz z nimi korytarz ekologiczny łącząc pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej.

Hrabia Andrzej Renard, właściciel tego terenu w odległych czasach postawił na jego terenie pomnik z łacińską inskrypcją Filo, co oznacza Synowi. W ten sposób upamiętnił tragicznie zmarłego w czasie polowania syna, który zginął tutaj w 1855 roku. Pomnik zyskał z czasem wśród okolicznej ludności miano Grafik i dał tym samym nazwę całemu rezerwatowi.